Diensten

Boekhouding/administratie

 • inrichten en voeren van financiële administraties/BTW-aangiften
 • verzorgen van jaarrekeningen
 • het begeleiden van startende ondernemingen en bedrijfsbeëindigingen
 • waardebepalingen van ondernemingen
 • opstellen en beoordelen van financiële begrotingen
 • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten
 • advisering in – en wijzigen van ondernemingsvormen
 • het verzorgen van financieringsaanvragen

Loonafdeling

 • salarisstroken
 • aangiften Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen
 • jaaropgaven
 • gegevensverstrekking bedrijfsverenigingen
 • invullen formulieren
 • subsidies
 • arbeidsovereenkomsten
 • bezwaar- en beroepsprocedures
 • advies op ieder loon-/arbeidsgerelateerd gebied
 • CAO-toepassingen
 • arbeidsvoorwaarden/bedrijfsreglementen
 • ontslagprocedures

Belastingadviseurs

 • belastingaangiften, waaronder Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Dividendbelasting, Successie- en Schenkingsrecht
 • internationale belastingproblematiek, waaronder werken in een ander land dan het woonland, inclusief belastingaangiften/internationale concernverhoudingen
 • sluiten van compromissen met de belastingdienst
 • begeleiding fiscale controles
 • fiscaal procesrecht/beroepsprocedures
 • investering- en subsidiefaciliteiten
 • adviezen over vermogensbeheer en vermogensoverheveling naar kinderen/nalatenschapplanning
 • adviezen inzake oudedagsvoorzieningen, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
 • adviezen inzake hypotheken
 • adviezen op internationaal gebied

Juridisch advies

 • huwelijkse voorwaarden
 • echtscheiding
 • personeelsproblemen/ontslag
 • debiteurenincasso
 • juridische conflicten

Overige diensten

 • ondersteuning op automatiseringsgebied
 • aanvragen van uitkeringen (WAO/WIA/AOW/ANW etc);
 • advisering in verzekeringen/beoordelen verzekeringspakketten