Wat zijn de diensten die we voor u kunnen verzorgen?

Ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering
bieden wij diverse administratieve diensten zodat u zich bezig kan houden met uw bedrijfsvoering

Administratiekantoor

Inrichten en voeren van financiële administraties/BTW-aangiften
Verzorgen van jaarrekeningen
Het begeleiden van startende ondernemingen en bedrijfsbeëindigingen
waardebepalingen van ondernemingen
Opstellen en beoordelen van financiële begrotingen
Het begeleiden van bedrijfsoverdrachten
Advisering in – en wijzigen van ondernemingsvormen
het verzorgen van financieringsaanvragen

Loonadministratie

salarisstroken
aangiften Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen
jaaropgaven
gegevensverstrekking bedrijfsverenigingen
invullen formulieren
subsidies
arbeidsovereenkomsten
bezwaar- en beroepsprocedures
advies op ieder loon-/arbeidsgerelateerd gebied
CAO-toepassingen
arbeidsvoorwaarden/ bedrijfsreglementen
ontslagprocedures

Belastingadvies

Belastingaangiften

Waaronder Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Dividendbelasting, Successie- en Schenkingsrecht

Internationale belastingproblematiek

Waaronder werken in een ander land dan het woonland, inclusief belastingaangiften/internationale concernverhoudingen

sluiten van compromissen met de belastingdienst
begeleiding fiscale controles
fiscaal procesrecht/ beroepsprocedures
investering- en subsidiefaciliteiten
adviezen over vermogensbeheer en vermogensoverheveling naar kinderen /nalatenschap planning
adviezen inzake oudedagsvoorzieningen, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
adviezen inzake hypotheken
Adviezen op internationaal gebied

Juridisch advies

huwelijkse voorwaarden
echtscheiding
personeelsproblemen/ ontslag
debiteurenincasso
juridische conflicten