Plannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2018

Er gaat een regeling komen om de leningen van de directeur groot aandeelhouder (DGA). Gebleken is namelijk dat veel aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders bezit 5% of meer aandelen in een besloten vennootschap) grote bedragen lenen van hun eigen B.V.

Hoe werken deze leningen?
Door te lenen van de eigen vennootschap is het mogelijk de heffing in box 2 ( dividenduitkering) box 2 langdurig uitstellen en soms zelfs voorkomen. Omdat de controle op deze opnamen door de belastingdienst er bewerkelijk is heeft het kabinet nu aangekondigd met een specifieke maatregel te komen die maakt dat lenen boven een bedrag van € 500.000 van de eigen vennootschap gaat ontmoedigen.

Hoe de regeling er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Er zijn wel enkele zaken bekend gemaakt:

  • De maatregelen zullen op 1 januari 2022 in werking treden.
  • Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen (box 2).
  • Er zal een overgangsregeling komen voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap. Daarbij zal de mogelijkheid gebonden gaan worden om de schulden boven € 500.000 af te lossen/terug te brengen zonder box 2 heffing. Dit kan dan in 3 jaar gezien de datum inwerkingtreding.

Dividendbelasting in beweging
Ook de dividendbelasting over dividenduitkeringen wordt ongunstiger voor de ondernemer, deze is nu nog met 25% belast maar ook onderwerp van discussie.

Bron: Actuele Artikelen

Posted in sept2018.